Welcome to Us

  • Sing Up

  • Login

Çocuklarda Katarakt

Katarakt Cerrahisi

Hasta ameliyattan 1-2 saat önce ameliyatın yapılacağı yere gelir. Genel sağlık durumuna göre gerekli tetkikleri yapılır ya da daha önce yapılması istenir. Bazı damlalar ile göze ön hazırlık yapılır ve hasta ameliyathaneye alınır.

Bugünün katarakt cerrahisinde özel durumlar dışında artık genel veya lokal anestezi yoktur. Hasta ameliyata sadece gözü uyuşturan damlalar koyularak hazırlanır. 4-5 kez koyulan bu damlalardan sonra cerrah ameliyata başlayabilir.

1. Adım : Ameliyat

İlkönce hastanın gözüne 4-5 kez gözün yüzeyini uyuşturan bir damla koyulur. Başka bir anestezi yöntemine gerek yoktur. Bu şekilde damla ile yapılan uyuşturmalara “topikal anestezi” yani damla anestezisi denir .

Gözün şeffaf kısmı olan kornea ile beyaz bölümünü oluşturan skleranın birleştiği bölge katarakt ameliyatın- da ilk kesinin yapıldığı yerdir. Yaklaşık 3 mm lik özel bir kesi ile gözün içine ulaşılır.

2. Adım: Bu kesi yerinden gözün içine göz dokularını koruma özelliğine sahip özel jöle kıvamında bir madde doldurulur. Bu madde cerraha gözün içinde rahat ve emniyetli çalışma olanağı sağlar.

3. Adım: Gözün renkli kısmı olan irisin arkasında gözün merceği (lensi) bulunur (kesifleşince katarakt diye adlandırdığımız doku). Katarakt bir zar içinde bulunmaktadır. Kistotom diye isimlendirdiğimiz bir alet yardımıyla kataraktın zarının ön yüzünde yuvarlak bir pencere açılır.

4. Adım: Ortasında pencere açılan bu zar kataraktın çekirdeği (nükleus) ve kabuğundan (korteks) sıvı kullanılarak ayrılır.Özel bir enjektör ile zarın yan yüzlerinden arkaya verilen sıvı zarı diğer bölümlerden soyarak ayırır. Bu işlem ile katarakt kendi zarının içinde serbest bir hale gelmiş olur.

5. Adım: Sıra artık kataraktın temizlenmesine gelmiştir. Bu safhada fakoemülsifikatör (kısaca fako) denilen bir alet kullanılır.Bu alet ultrasonik güç yani ses dalgası gücünü kullanır. 2.7 mm lik çapı olan bu alet kataraktı hem parçalar,hem bu parçaları içine emer,hem de boşalan bölgeyi doğala yakın bir sıvı ile doldurur.

6. Adım: Sert kataraktlarda ikinci bir alet yardımıyla çekirdeği kırma işlemi yapılır. Sert katarakt daha küçük parçalara kırılarak daha kolay temizlenmesi sağlanmış olur.

7. Adım: Kataraktın büyük parçası olan çekirdek temizlendikten sonra korteksin temizlenmesi işlemi yapılır. Bu doku zarın iç yüzeyine yapışık olan bir tür iç kabuktur. Kataraktın doğal zarının boş temiz bir torba haline gelmesi sağlanmış olur.

8. Adım: Gözün içi artık katarakttan temizlenmiştir. Rahat ve emniyetli bir çalışma için yeniden jöle madde ile doldurulur. Artık bu madde kataraktın boşalttığı zarının içini doldurabilmektedir.

9. Adım: Sıra suni göz içi lensini,çıkarılmış olan doğal lensin (katarakt) yerine yerleştirmeye gelmiştir. Özel bir maddeden yapılmış olan bu suni lens yumuşak olduğu için katlanabilmektedir. Gene özel sistemlerle katlanarak 3 mm olarak hazırlanmış olan kesiden gözün içine sokulur ve daha sonrada doğal lensin zarının içine yerleştirilir. Bu lens gözde reaksiyon yapmayacağı 50 yıldan fazla bir süredir bilinen özel maddeden imal edilmiştir.

10. Adım: Artık ameliyat tamamlanmıştır. Herhangi bir dikiş koymaya gerek kalmaksızın hasta ameliyet masasından kalkabilir. Yaklaşık 1 saat sonra gözünü açabilir ve evine dönebilir.