Welcome to Us

  • Sing Up

  • Login

My Cv

1. I. Uygulamalı Glokom Cerrahisi Sempozyumu” kitabı 2000.

Editörler: Prof. Dr. Erol Turaçlı, Prof. Dr. Nevbahar Tamçelik

Bölüm: Glokomda Seton İmplantları Sayfa:92-105

2. “Temel Göz Hastalıkları” kitabı 2001.

Editörler: Prof. Dr. Pınar Aydın, Prof. Dr. Yonca Akova

Bölüm 11: Glokom 1. kısım Sayfa:262-273

Bölüm: Glokomlu olgularda Katarakt Cerrahisi Sayfa 149-150.

3. Türk Oftalmoloji Derneği Eğitim Yayınları 2009. No:9 “Glokom“

Editör: Prof Dr. Nevbahar Tamçelik

Bölüm: Görme alanı Sayfa 233-247.

4. ″Glokom″ kitabı 2003

Editörler: Prof. Dr. Erol Turaçlı, Prof. Dr. Merih Önol, Doç. Dr. Ilgaz S Yalvaç

Bölümler: Neovasküler Glokom; Sayfa 138-141

Malign Glokom; Sayfa 142-146

Viskokanalostomi; Sayfa 229-235

Seton Ameliyatları; Sayfa 243-250

5. Temel Göz Hastalıkları .Eds. Pınar Aydın O’Dwyer, Yonca Aydın Akova. Kısım 12 Bölüm 35; Glokom, “Glokom Açısından Gözün Embriyoloji, Anatomi ve Fizyolojisi” YazanYalvaç Sağdıç I. Sayfa 457-464: Güneş Kitabevi, Ankara 2. Baskı 2011.