Welcome to Us

  • Sing Up

  • Login

Refractive Errors - Focus

Gözün ışığı doğru bir şekilde odaklamaması durumudur. Merceği ve korneası, giren ışığı retinaya (ışığa duyarlı arka bölgesi) odaklar. Ancak bu sistemin doğru çalışmaması durumunda, görüntü retina üzerine net bir şekilde düşmez ve görme bozukluğu yaşanır. Gözde kırma kusurları genel olarak genetik faktörlerden kaynaklanır ve yaş ilerledikçe daha belirgin hale gelir. Bu sorunları düzeltmek için gözlük, kontakt lens veya düzeltici cerrahi ameliyatlar kullanılır.

Gözde Kırma Kusurları Nasıl Geçer?

Gözlükler ve Kontakt Lensler: Bu çözümler, kırılma hatalarını düzelten merceklerle çalışır. Gözlükler veya kontakt lensler, ışığı doğru bir şekilde retina üzerine odaklamak için korneanın kırılma yeteneğini düzeltir. Gözlük ve kontakt lensler çoğu zaman en basit ve en yaygın kullanılan çözümlerdir.

Refraktif Göz Cerrahisi: Refraktif cerrahisi, korneanın şeklini değiştirerek ışığı doğru bir şekilde odaklamasını sağlar. Bu tür operasyonlar genel olarak lazerle yapılır. Örneğin, LASIK (Laser-Assisted In Situ Keratomileusis) ve PRK (Photorefractive Keratectomy) gibi teknikler, kornea dokusunu yeniden şekillendirerek miyopi, hipermetropi ve astigmatı düzeltebilir. Bu tür cerrahi tedavi yöntemleri hızlı ve ağrısızdır ve gözlük veya kontakt lens ihtiyacını azaltabilir ve gözde kırma kusurları tamamen ortadan kalkabilir.

Her ne kadar refraktif cerrahi, birçok insan için etkili bir çözüm olsa da, tüm hastalar için uygun olmayabilir. Herhangi bir cerrahi işlemde olduğu gibi, refraktif cerrahinin de riskleri ve olası yan etkileri vardır. Bu nedenle, herhangi bir tedavi seçeneğini değerlendirmeden önce sağlık uzmanıyla görüşülmesi önemlidir.

Gözde Kırma Kusurlarına Sebep Olan Etkenler

Doğuştan gelen şekli ve boyutu ile ilişkilidir. Bu durumlar genetik faktörlerden kaynaklanır ve ailenizde bu tür bir durum varsa, sizde de olma olasılığı daha yüksektir. İşte gözde kırma kusurları oluşmasına sebep olan etkenler:

Genetik Faktörler: Bu bozukluklar çoğu zaman ailede geçiş gösterir. Eğer ailenizde miyop, hipermetrop veya astigmat olan biri varsa, sizin de bu durumu yaşama olasılığınız daha yüksektir.

Gözün Yapısı: Korneanın veya lensin şekli veya boyutu, ışığı nasıl odakladığını belirler. Eğer kornea veya lens düzgün bir şekilde eğimli değilse, ya da uzunluğu normalden fazla veya azsa, bu durum sorunlara yol açabilir.

Yaşlanma: Yaş ilerledikçe, lensi sertleşir ve esnekliğini kaybeder. Bu durum, yakını görme yeteneğini etkileyen bir durum olan presbiyopiye neden olabilir.

Göz Sağlığı Durumları: Bazı hastalıklar veya yaralanmalar, bu duruma neden olabilir.

Diğer Sağlık Durumları: Diyabet gibi bazı sağlık durumları, yapısını ve işleyişini etkileyerek hastalığa neden olabilir.

Çevresel Faktörler: Bazı araştırmalar, yoğun okuma veya bilgisayar kullanımı gibi yakın görsel işlerin miyopi gelişimini hızlandırabileceğini göstermektedir, ancak bu konu üzerindeki bilgilerimiz hala sınırlıdır ve daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

Unutulmamalıdır ki, gözde kırma kusurları genel olarak doğru tedavi ile yönetilebilir ve düzeltilir, bu yüzden düzenli muayeneler oldukça önemlidir.