Ulusal Toplantılarda Konuşmalar ve Canlı Cerrahi Uygulamaları

Üyesi Olduğu Yurtiçi-Yurtdışı Topluluklar
Eylül 12, 2014
Yazılı Medya
Eylül 12, 2014

ULUSAL TOPLANTILARDA KONUŞMALAR VE CANLI CERRAHİ UYGULAMALARI

 1. 21.12.1995 Türk Oftalmoloji Derneği Ankara Şubesi aylık bilimsel toplantısı

Panel: Ön segment perforan yaralanmaları

Travmatik hifema

 1. 18.09.1997 XXXI Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi, İstanbul
Panel: Glokom tedavisinde yeni ilaçlar ve kullanımı
Kalsiyum kanal blokürleri
3. 30.5.1998 XXI Türk Oftalmoloji Derneği Bahar Sempozyumu, Abant, Bolu

Panel: Gelişimsel hastalıklar ile beraber görülen glokomlar

Konjenital hastalıklar ile beraber olan glokomlar

 1. 18.09.1997 XXXII Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi, Bursa
 2. 18.09.1997 XXXIII Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi, İzmir
Panel: Neovasküler Glokom
Tıbbi tedavi
Panel: Göz içi inflamasyonları ve tümörlerinde glokom

İdiopatik inflamatuvar glokom

 1. 18.9.1999 XXXIII Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi, İzmir
Panel: PEKKE ve diğer küçük kesili cerrahi tekniği

ECCE tekniği ve prensipleri

 1. 13.11.1999 I. Uygulamalı glokom cerrahisi sempozyumu Gazi Üniversitesi Ankara

Canlı cerrahi uygulama: Glokom implantları

 1. 8.6.2000 Türk Oftalmoloji Derneği Ankara Şubesi aylık bilimsel toplantısı
 2. 30.9.2000 XXXIV Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi, Antalya

Panel: Lense bağlı glokomlar

Afak glokom

Kurs: Katarakt cerrahisinde endikasyon, hasta hazırlanması, anestezi

 1. 2.10.2000 XXXIV Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi, Antalya

Panel: Lense bağlı glokomlar

Fakolitik ve fakoanaflaktik glokom

 1. 5.11.2000 II. Uygulamalı glokom cerrahisi sempozyumu Cerrahpaşa Tıp Fak İstanbul

Canlı cerrahi uygulama: Glokom implantları

 1. 19.01.2001 Türk Oftalmoloji Derneği XXII. Kış Sempozyumu Bursa Uludağ
 2. 27.10.2001 III. Uygulamalı glokom cerrahisi Sempozyumu Ege Üniv. Tıp Fakültesi İzmir

Panel: Drenaj İmplantları

Canlı cerrahi uygulama: Ahmed Tüp İmplantı

 1. 9.11.2001 2001-2002 TOD Bursa Şubesi Eğitim Programı Bursa

Panel: Glokomda Medikal Tedavi Yaklaşımı

 1. 21.03.2002 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları A.B.D.

Akademik Eğitim Programı 2001-2002

Konferans: Glokomda Seton Cerrahisi

 1. 6.04.2002 Türk Oftalmoloji Derneği Ankara Şubesi 22. Ulusal Oftalmoloji Kursu

Kurs “Oftalmolojide Laser”

Laser Trabeküloplasti

17.16.05.2002 Türk Oftalmoloji Derneği Ankara Şubesi gece toplantısı

Panel: Glokomda İlk Tedavi Seçeneği

 1. 7.06.2002 Türk Oftalmoloji Derneği Çukurova ŞubesiXV. Yaz Sempozyumu

Yuvarlak Masa: Drenaj implant ve Teknikleri

 1. 8.10.2002 TOD 36. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Ankara

Glokomda İnteraktif Olgu Seansı

 1. 27.10.2002 IV. Uygulamalı glokom cerrahisi Sempozyumu GATA Tıp Fakültesi Ankara

Canlı cerrahi uygulama: Ahmed Tüp İmplantı

 1. 7.10.2003 TOD 37. Ulusal Oftalmoloji Kongresi İstanbul

Glokom Sempozyumu: Göz içi Basıncı ve Prostaglandinler

 1. 9.11.2003 V. Uygulamalı glokom cerrahisi Sempozyumu Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Panel: Seton Cerrahisi

 1. 15.04.2004 Türk Oftalmoloji Derneği İstanbul Şubesi gece toplantısı

Panel: Glokomda İnteraktif Olgu Sunumu

I24. 30.04.2004 Türk Oftalmoloji Derneği Bursa Şubesi Gece toplantısı

Canlı Cerrahi Uygulama: Ahmed Glokom Valvi

Panel: Glokomda kullanılan antimetabolitler

 1. 22.05.2004 Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz ABD ve Alcon ortak toplantısı

Panel: Glokomda risk faktörleri ve nöron korunması

Vasküler risk faktörleri

 1. 10.10.2004 TOD Ulusal 38. Oftalmoloji Kongresi

Panel: Gelişimsel Glokomlar

Sekonder Nedenlere Bağlı Gelişimsel Glokomlar

 1. 12.11.2004 VI. Uygulamalı glokom cerrahisi Sempozyumu

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

Canlı Cerrahi:Viskokanalostomi

 1. 16.12.2004 Türk Oftalmoloji Derneği Ankara Şubesi gece toplantısı

Panel: Glokomda İnteraktif Olgu Sunumu (Konjenital Glokom)

 1. 17.09.2005 TOD Ulusal 39. Oftalmoloji Kongresi

Kurs:Tasarımdan yayına bilimsel araştırma

Araştırıcının sorun ve sorumlulukları.

30.17.09.2005 TOD Ulusal 38. Oftalmoloji Kongresi

Kurs: Nonpenetran cerrahi

Derin Sklerektomi

 1. 12. 11. 2005 VII. Uygulamalı glokom cerrahisi SempozyumuGülhane Askeri Tıp Akademisi

Canlı Cerrahi Uygulama:Viskokanalostomi

 1. 17.12. 2005 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Ana Bilim Dalı Eğitim Programı

Konferans: Konjenital Glokomlar

 1. 01.04.2006 10.Ulusal Behçet Hastalığı Kongresi

Panel:Behçet hastalığında göz tutulumu

Behçet Hastalığında Glokom

 1. 7.04.2006 TOD Ankara Şubesi Akademik Eğitim Programı.
 2. Ulusal Oftalmoloji Kursu 2006

Konu:“Glokom“

“Primer Açık Açılı Glokomda ön kamara açısı ve optik sinir başının patofizyolojisi “

 1. 29.10.2006 TOD Ulusal 40. Oftalmoloji Kongresi; Antalya

Panel: Oftalmolojide sürekli mesleki gelişim

Yayınlar

 1. 30.10.2006 TOD Ulusal 40. Oftalmoloji Kongresi; Antalya

Panel: Glokomda Schlemm kanalı cerrahisi

Schlemm kanalına yönelik ilaç ve laser tedavileri

 1. 02.12.2006 VIII. Uygulamalı glokom cerrahisi Sempozyumuİ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi; İstanbul

Canlı Cerrahi Uygulama:Viskokanalostomi

 1. 13.12.2006 VSY Ahmed Glokom Valvi Paneli; Ankara

Panel: Ahmed Glokom valvi cerrahisi ve modifikasyonları

 1. 22.06.2007XX. TOD Yaz Sempozyumu; Kuşadası; Aydın

“Oküler Farmakoloji“

Panel : Sikloplejikler-Nonsteroidler-Steroidler ve Pupilla

 1. 02.11.2007 TOD Ulusal 41. Oftalmoloji Kongresi

Kurs: Glokomda Risk Faktörleri

Uyku Apnesi ve Nokturnal Basınç

 1. 16.01.2008 İstanbul Üniversitesi Göz Hastalıkları A.B.D. Akademik Eğitim Programı2007-2008

Konferans:Tüp İmplantları

 1. 28.02.2008 Türk Oftalmoloji Derneği İzmir Şubesi Gece Toplantısı, İzmir

Panel: Neovasküler Glokom

 1. 20.03.2008 Türk Oftalmoloji Derneği İstanbul Şubesi Gece Toplantısı, İstanbul

Panel: Glokom Cerrahisi

 1. 20.11.2008 42. Ulusal TOD Kongresi

Kurs:Optik Sinir Başı Analizi;

Heidelberg Retinal Tomografi

 1. 11.04.2009 TOD Ankara Şubesi Akademik Eğitim Programı.
 2. Ulusal Oftalmoloji Kursu Ankara

Konu:“Katarakt“

“Komplike Olgularda Katarakt Cerrahisi-Glokomlu Olgularda“

 1. 13.11.2009 43. Ulusal TOD Kongresi, Antalya

Panel: Sekonder glokomlar

Neovasküler Glokom

 1. 15.05.2010 TOD 33. Bahar Sempozyumu; İstanbul

                                “Katarakt ve Refraksiyon Cerrahisi“

                                Panel:Pediatrik Kataraktlar

Pediatrik Katarakt Cerrahisi ve Glokom

 1. 48. 22.01.2011 TOD 32. Kış Sempozyumu

21-23 Ocak 2011; Eskişehir

Panel: Oftalmolojide zor olgular:Sorundan Çözüme; Glokomda Zor Olgular

 1. 49. 15.04.2011 2.OCT Külübü Toplantısı İstanbul

“Açı yapılarının OCT ve gonyoskopi ile değerlendirilmesi”

 1. 50. 14.05.2011 34.TOD Bahar Sempozyumuı İstanbul

Glokom

“İmplant Cerrahisi”