Welcome to Us

  • Sing Up

  • Login

Çocuklarda Katarakt Nedenleri

Çocukluk çağı kataraktı, çocuklarda nadir görülen ancak görme yeteneğini ciddi şekilde etkileyebilen bir durumdur. Çocuklarda katarakt, gözün lensinin bulanıklaşması ve ışığın retina üzerinde düzgün bir şekilde odaklanmasını engellemesi sonucu oluşur. Retina, gözün arkasında bulunan ve görüntüleri beyne ileten bir tabakadır. Katarakt, çocukların dünyayı bulanık veya bulanık görmelerine neden olabilir.

Çocuklarda Katarakt Nedenleri Nelerdir?

Çocuklarda genel olarak doğuştan (konjenital) veya çocukluk döneminde ortaya çıkan edinsel nedenlere bağlı olarak gelişebilir. Nedenleri şu şekildedir:

Bebekler doğumdan itibaren bu şekilde doğabilirler. Bu durum genellikle genetik bir bozukluğa veya annenin hamilelik sırasında maruz kaldığı enfeksiyonlara bağlı olarak ortaya çıkabilir.

Kızamık, kabakulak, toksoplazmoz ve sitomegalovirüs gibi enfeksiyonlar hastalığa yol açabilen faktörler arasındadır. 

Bazı tipleri genetik olarak artarılabilir. Ebeveynlerden gelen genlerin neden olduğu kalıtsal hastalık, çocuklarda gelişimine neden olabilir.

Göz yaralanmaları veya travmaları bu hastalığa sebebiyet verebilir. Özellikle göz bölgesine darbe alan çocuklar, risk altında olabilirler.

Bazı ilaçlar, özellikle hamilelik sırasında kullanılan veya çocuklar tarafından kullanılan bazı ilaçlar, hastalığın gelişimine katkıda bulunabilir.

Bazı sistematik hastalıklar, özellikle diyabet, down sendromu ve metabolik bozukluklar gibi durumlar, çocuklarda bu hastalığa neden olabilir.

Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Hastalığın tipine, şiddetine ve çocuğun yaşına bağlı olarak değişebilir. 

Genellikle çocuklarda katarakt tedavisi cerrahi olarak yapılır. Cerrahi işlemde, bulanıklaşmış doğal mercek çıkarılır ve yerine yapay bir mercek yerleştirilir. Çocuğun yaşına ve durumuna bağlı olarak, cerrahi işlem doğumdan itibaren veya hastalık daha olgunlaştığında gerçekleştirilir.

Bazı çocuklarda, cerrahi sonrası gözlük veya kontakt lens kullanımı gerekebilir. Bu, çocuğun gözünün odaklanmasına yardımcı olur ve görme kalitesini artırabilir. 

Erken yaşlarda teşhis edilmediği veya tedavi edilmediği durumlarda, çocukta ambliyopi (tembelliğe bağlı görme kaybı) gelişebilir. Bu durumda, ambliyopi tedavisi uygulanır. Göz kapama tedavisi, gözlük veya kontakt lensler, göz egzersizleri gibi yöntemlerle ambliyopinin düzeltilmesi amaçlanır.

Çocuklarda tedavi sürecinde düzenli takip ve kontrol önemlidir. Göz doktoru, cerrahi sonrası düzenli muayeneler yaparak çocuğun göz sağlığını izler ve gerektiğinde ek tedavi veya ayarlamalar yapar.

Çocuklarda Katarakt Ameliyat Ne Kadar Sürer?

Ameliyatın süresi, birkaç faktöre bağlı olarak değişebilir.

Büyüklüğü, yoğunluğu ve yerleşimi, ameliyat süresini etkileyebilir. Bazı katarak türleri daha karmaşık olabilir ve daha uzun bir cerrahi süre gerektirebilir.

Farklı cerrahi teknikler kullanılarak gerçekleştirilebilir. Örneğin, manuel cerrahi veya fakoemülsifikasyon (ultrasonik enerji kullanarak merceği kırarak emme) gibi yöntemler kullanılabilir. Kullanılan cerrahi tekniğe bağlı olarak ameliyat süresi değişebilir. 

Bazı durumlarda, ameliyat sırasında beklnmedik komplikasyonlar ortaya çıkabilir, örneğin göz içi yapıların hasarı veya iris problemleri gibi durumlar ameliyat süresini uzatabilir. 

Çoğu zaman, çocuklarda katarakt ameliyatı 30 dakika ile 1 saat arasında sürebilir ancak her çocuğun durumu farklı olduğu için ameliyat süresi doktorunuzun değerlendirilmesi ve tedavi planına bağlı olarak değişebilir. Ameliyat süresi, çocuğun durumuna, cerrahi ekibin deneyime ve kullanılan teknolojiye bağlı olarak değişebilir.