Welcome to Us

  • Sing Up

  • Login

Glokom Hastalığı Nedir?

Glokom Hastalığı Nedir?

Göz içi basıncının artmasıyla karakterize edilen kronik göz rahatsızlığına glokom hastalığı denir. Göz içi basıncı, gözün içindeki sıvının normalden daha fazla birikmesi veya drenaj sistemlerinin düzgün çalışmaması sonucu yükselir. Bu yüksek basınç, optik sinire ve retinaya zarar verebilir, görme kaybına neden olabilir ve kalıcı hasara yol açabilir.

“Görünen bir düşman” olarak adlandırılır, çünkü genellikle erken aşamalarda belirgin semptomlar göstermez. Hastalık sessizce ilerler ve genellikle kişi farkına varmadan ileri aşamalara kadar ilerler. Bu nedenle, düzenli muayeneler, bu tür hastalıkların erken teşhis edilmesi için önemlidir.

Glokom Hastalığı Nedir?Glokom Hastalığı Belirtileri Nelerdir?

Hastalığın olası belirtileri şunlardır: Hastalık ilerledikçe, genellikle kenardan başlayarak merkeze doğru ilerleyen görme alanı kayıpları meydana gelebilir. Hastalar bu kayıpları fark etmekte zorlanabilir, çünkü merkezi görme etkilenmez.

Özellikle az ışıklı ortamlarda, gece veya alacakaranlıkta görme zorluğu yaşayabilirsiniz. Bu durum, hastalığın bir belirtisi olabilir. Bazen baş ağrısı veya ağrı gibi semptomlara neden olabilir. Bu ağrılar genellikle belirli bir baskı veya rahatsızlık hissiyle birlikte olabilir.

Glokom hastalığı ilerledikçe, görüntüler bulanıklaşabilir veya net olmayabilir. Hastalık ilerledikçe renklerdeki değişiklikleri fark edebilirsiniz. Özellikle daha soluk ve mat renkler görmekte zorlanabilirsiniz. Gözlerde kızarıklık, sulanma veya rahatsızlık hissi olabilir. Bunlar hastalığın bir belirtisi olabilir, ancak aynı zamanda başka problemlerin de belirtileri olabilir. Işığa karşı artan hassasiyet yaşayabilirsiniz.

Belirtiler genellikle hastalık ilerledikçe ortaya çıktığı için hastaların erken aşamada fark etmekte zorluk yaşamasıdır. Bu nedenle, düzenli muayeneler ve risk faktörlerini değerlendiren bir göz doktoruyla iletişim kurmak hastalığın erken teşhis edilmesine yardımcı olabilir.

Glokom Hastalığı Yaşanmasına Sebep Olan Faktörler Nelerdir?

Glokom hastalığı gelişimine katkıda bulunabilecek bazı faktörler şunlardır: Göz içi basıncının yüksek olması, riski artırır.  Basınç normalden fazla olduğunda, optik sinir üzerindeki baskı artar ve zamanla hasar görebilir. Aile geçmişi hastalığın riskini etkileyebilir. Ailesinde hastalığın öyküsü bulunan kişilerde, gelişme olasılığı daha yüksek olabilir.Yaş ilerledikçe, risk artar. 40 yaşın üzerindeki kişilerde risk daha yüksektir.

Afrika kökenli, Hispanik veya Asya kökenli insanlarda risk daha yüksek olabilir. Yüksek derecede miyop olan kişilerde de risk artabilir. Diyabet gibi kronik sağlık sorunları, riski artırabilir. Özellikle göze ciddi travmalar veya cerrahi müdahaleler sonrası risk artabilir.Uzun süreli steroid kullanımı veya yüksek dozda steroid içeren ilaçların kullanımı, riski artırabilir. Göz içi sıvısının drenajını sağlayan yapılarla ilgili problemler, glokom hastalığı riskini artırabilir.

Glokom Hastalığı Nedir?Glokom Hastalığı Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Tedavide kullanılan yaygın yöntemler şunlardır: İlk aşamada genellikle damlalar kullanılır. Bu damlalar, basıncı düşürmeye yardımcı olur. Farklı ilaç sınıfları vardır ve doktorunuz, hastalığınıza en uygun olanını reçete edecektir. Damlaların yanı sıra, bazen ağız yoluyla alınan ilaçlar da kullanılabilir. Bu ilaçlar, basıncı düşürmeye yardımcı olabilir.

Lazer tedavisi, hastalığın belirli tiplerinin tedavisinde kullanılır. Argon lazer trabeküloplasti ve selektif lazer trabeküloplasti gibi yöntemlerle göz içi sıvısının drenaj yollarını açmaya yardımcı olur. İlaçlar ve lazer tedavisi glokom hastalığı tedavisinde etkili olmazsa, cerrahi müdahale düşünülebilir.

Cerrahi, basıncın düşürmek için farklı yöntemler kullanır. Örnek olarak trabekülektomi, göz içi sıvısının drenajını artırmak amacıyla yapılan bir cerrahi işlemdir. Son yıllarda, mikroinvaziv veya minör invaziv cerrahi yöntemler geliştirilmiştir. Bu yöntemler, daha az travma ile daha hızlı iyileşme sağlama amacıyla kullanılır. Örnek olarak MIGS (Minimally Invasive Glaucoma Surgery) yöntemleri bunlara örnektir.

Bazı durumlarda, birkaç tedavi yöntemi beraber kullanılabilir. Örneğin, damlalarla birlikte lazer tedavisi veya cerrahi düşünülebilir. Tedavi seçimi, hastanın glokom hastalığı türü, ilerleme durumu, genel sağlık durumu ve diğer faktörlere göre dikkatlice belirlenmelidir.