Çocuklarda Katarakt Ameliyatı
Eylül 12, 2014
Özgeçmişim
Eylül 12, 2014
Ameliyat Teknikleri
Fakoemülsifikasyon (FAKO)
Planlanmış ekstrakapsüler katarakt ekstraksiyonu (PEKKE)
Katarakt, İlaç, göz damlası, egzersiz ya da gözlükle yok edilemez. Tek yolu gözdeki kataraktlı lensin saydam göz içi lensi ile değiştirilmesidir. Katarakt, başarı oranı çok yüksek bir ameliyattır.